Chữa sẹo triệt để, an toàn với công nghệ mới nhất 2014